دسته بندیاسلایدر

نگرانی‌هایی که صدچندان شد…

پیرو انتشار یادداشت «۷ نکته در نقد نظریه استقلال بانک مرکزی برای نجات اقتصاد ایران»، آقای حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس محترم کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی و از طراحان طرح استقلال بانک مرکزی، جوابیه‌ای بر این نقد منتشر کردند که متن و فرامتن آن، موجد نگرانی‌هایی جدی درباره آثار و تبعات این طرح…

اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی

اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، کلیات طرحی با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به طرح «استقلال بانک مرکزی» مشهور شد. طراحان و مدافعان این طرح، فلسفه آن را «کنترل تورم» عنوان کرده اند و چکیده استدلال‌های آنان را می‌توان در سخنان آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک…

د‌ولت جوان انقلابی و استقلال بود‌جه از نفت

رهبر حکیم انقلاب اسلامی د‌ر بیانیه گام د‌وم، یکی از مهم‌ترین عیوب اقتصاد ایران را وابستگی به نفت ذکر کرد‌ه و اظهار امید‌واری فرمود‌ه‌اند که «یک مجموعه جوان و د‌انا و مؤمن و مسلّط بر د‌انسته‌های اقتصاد‌ی د‌ر د‌رون د‌ولت» بتواند این اشکال بزرگ را رفع نماید؛ لذا باید گفت یکی از انتظارات رهبر انقلاب…

رو قوی‌شو اگر راحت‌جهان طلبی

روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اخیرا گزارشی از یک میزگرد با حضور آقایان فرهاد نیلی و داود سوری منتشر کرد که مجموعه‌ای از گزاره‌های نادرست درباره اقتصاد سیاسی و بسته‌ای از اتهامات ناروا به دستگاه سیاست‌گذاری کشور است. مخلص‌کلام آقایان این است که اولا «رشد اقتصادی» -به‌عنوان دال مرکزی گفتمان رفاه‌محور- خط قرمز اقتصاد است و باید محور…